VI ÄR

BTKon är byggnads-konstruktörer med det lilla extra

BTKon bedriver innovativ och kreativ konsultverksamhet inom projektering av byggnadskonstruktioner för att maximera kundnöjdheten.

Vi är verksamma inom den svenska byggbranschen. Marknaden är expansiv och branschen genomgår för närvarande ett generationsskifte. Beställare ställer nya krav på levererat resultat och den tekniska utvecklingen inom BIM och projekteringsteknik ställer stora krav på projektörer.

"DET ÄR INTE BESTÄLLARENS FÖRSTA JOBB SOM ÄR VIKTIGT, UTAN DET ANDRA O TREDJE."

- KURT FRANSSON

VILL NI VETA MER?

EN PARTNER FÖR ALLA SORTERS UPPDRAG

Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad

Grundläggning, stomme och byggteknik.
Vi tar era uppdrag från ax till limpa.

Träbyggnadsteknik

Utreder och projekterar såväl stommar som detaljlösningar. Bred kompetens inom bådadera enfamiljs- och flerbostadshus.

BIM

Teknik och utveckling är kul! Vi arbetar intensivt med att ligga i framkant gällande effektiv projektering.

Trygghet

Vårt fokus är att ta fram trygga helhetslösningar som beaktar allt från bärande system till miljöpåverkan och byggbarhet.