OM OSS

VÅR VERKSAMHET

Innovativitet och kreativitet

BTKon bedriver innovativ och kreativ konsultverksamhet inom projektering av byggnadskonstruktioner för att maximera kundnöjdheten.


– Genom användning av de mest moderna hjälpmedlen ska vi ta fram kostnadseffektiva konstruktionslösningar inom gällande regelverk till våra beställare.
– Förena teknik med personligt engagemang.
– Ständiga investeringar i ny teknik.
– Ligga i framkant inom konstruktioner med korslimmat trä.
– Sträva efter att bli uppfattade som tekniskt kunniga, lyhörda, ödmjuka och samarbetsvilliga.
– Leverera kvalitet i rätt tid till rätt pris.

Vi är verksamma inom den svenska byggbranschen. Marknaden är expansiv och branschen genomgår för närvarande ett generationsskifte. Beställare ställer nya krav på levererat resultat och den tekniska utvecklingen inom BIM och projekteringsteknik ställer stora krav på projektörer.

1 %
INNOVATIVITET
1 %
Design
1 %
GOTLÄNNINGAR
1 %
Support