btkon

PROJEKT

VÅRA PROJEKT

konstruktioner

Alla våra projekt är kostnadseffektiva lösningar som levereras i rätt tid med rätt kvalitet.

Dockworks

KONTOR

Beställare: Niam
Entreprenör: Peab AB

Beskrivning:
47 000 m² kontorshus inklusive två underliggande garageplan. Byggnaden är upp till 15 våningar. Grundläggning med upp till 9 m vattentryck. Projektet omfattas av åtta skyddsrum.

BRF Majoren

FLERBOSTADSHUS

Beställare: SSH Bostad AB
Entreprenör: TL-Bygg AB

Beskrivning:
Grundläggning och komplementsbyggnader för 58 st bostadsrätter.

Linnéa Gardens

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Serneke
Arkitekt: Dreem Arkitekter AB  
Entreprenör: Cernera Fastigheter AB

Beskrivning:
Linnéa Garden är en nyproduktion av två flerbostadshus med 5 resp 4 våningar och består av 50 lägenheter med 2 townhouses (radhus). Projektet består av källarplan med cykelrum/cykelpool samt förråd. Kvarteret har även ett växthus med odlingslotter och underjordsbehållare för avfall.  För grundläggningen så tillämpas stålpålar samt delar på sprängsten och platsgjutna källarväggar. Stommen utförs av betongväggar invändigt och utfackningsväggar utvändigt.

Origo

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Botrygg AB
Arkitekt: Voten Akitektur, Cream Architects, Brunnberg & Forshed  
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 203 hyres- och bostadsrättslägenheter, gym och lokaler. Byggnadens placering är beläget i Barkabystaden Järfälla. Husen är ca. 8 våningar högt och grundläggs på pålar. Stommen kommer bestå av plattbärlag med tunga ytterväggar av tegel, trä, natursten, och putsad fasad.

Kv. Jordbro

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Kirsh & Dereka Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 450 hyreslägenheter, LSS-boende, förskola och två skyddsrum. Byggnadens placering är beläget i Jordbro Haninge. Husen är 6 -7 våningar högt och ställs på friktionsjord. Stommen kommer bestå av håldäck med tunga ytterväggar av tegel, trä och putsad fasad.

*Bild från Kirsh & Dereka Arkitekter

Ålstaskolan

SKOLA
Beställare: Järfälla Kommun Arkitekt: Murman Arkitekter Entreprenör: PEAB AB Beskrivning: Nybyggnad av skola F-6 inom barkarbystaden etapp 3. Skolan med sina 4 våningar skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 elever. Grundläggning utförs med slagna betongpålar samt borrade stålpålar. Stommen består av HD/F-bjälklag med utfackningsväggar. Sadeltak utförs med prefabricerade takkasetter. BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Kv. Solveig

FLERBOSTADSHUS

Beställare: JM AB
Arkitekt: HMXW arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion i Älvsjö Stockholm som omfattar fyra trapphus med 6-19 våningar (två under mark).
Byggnaden består av en huskropp med garage i två våningar och förråd i längst ned, första och delar av andra våningen ligger under mark och på markplan är en kommersiella lokaler planerad
Grundkonstruktion består av både pålar och sulor på berg. Vattentryck beaktas upp till tre meter vilket medför dragstag i garage och väldig noggrann projektering utav vattentäta konstruktioner.

Kv. Småbildskameran

FLERBOSTADSHUS

Beställare: Svenska Hus
Arkitekt: Civilisation
Entreprenör: MVB AB

Beskrivning:
Nybyggnad av hyreslägenheter i Bandhagen i upp till 10 våningar. Grundläggning utförs med betongpålar. Stomme består av prefabricerade betongväggar och plattbärlag med pågjutning. Tak utförs som delvis varmt och kallt med stomme av konstruktionsvirke samt fanerträbalkar (LVL).
BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Igelsta Terrass

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB Arkitekt: Arkitekturkompaniet Beskrivning: Nyproduktion I Södertälje som omfattar 66 lägenheter på 5 våningar. Byggnaden består av en huskropp med fläktrum på tak och förråd i bottenplan, Delar av första våningen ligger i sutteräng. Grundkonstruktion består av både pålar.

Norra Hamnen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: H2 Entreprenad AB Arkitekt: ETTELVA Arkitekter Entreprenör: H2 Entreprenad AB Beskrivning: Norra hamnen omfattar nyproduktion av ett flerbostadshus med i 5 resp. 6 våningar och består av 30 lägenheter med källarförråd och garage på bottenplan. För grundläggningen tillämpas betongpålar och stommen utförs som prefabricerad och delvis utfackningsväggar. BTKon är huvudkonstruktör för projektet. *Bild från ETTELVA Arkitekter

Fotsacken

FLERBOSTADSHUS
Beställare: H2 Entreprenad Arkitekt: Larsson Arkitekter Entreprenör: NCC Sverige AB Beskrivning: Projekt nummer två i konceptet ”Stockholmshusen”. 255 lägenheter uppdelat i fyra huskroppar längs E4an vid Västertorp. Grundläggning med fribärande plattor understödda av betongpålar. Husens stomme utgörs av platsgjutna stomväggar och prefabricerade plattbärlag med pågjutning.

Solkvarteret

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Nordfeldt AB
Arkitekt: Cream Arkitekter & VOTEN Arkitektur
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Solkvarteret omfattar nyproduktion av två flerbostadshus i 6 resp. 7 våningar och består av 85 lägenheter med källarförråd och cykelparkering på bottenplan. För grundläggningen tillämpas plattgrundläggning och stommen utförs som prefabricerad. BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Björkhagen

STUDENTLÄGENHETER
Beställare: PEAB AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
I Björkhagen bygger PEAB 166 nya studentlägenheter uppdelade på tre huskroppar bestående av två lamellhus i fyra våningar och ett punkthus i 10 våningar. För grundläggningen tillämpas plattgrundläggning samt pålgrundläggning. Stommen utförs som prefabricerad. Samtliga byggnader projekteras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver. BTKon är huvudkonstruktör för projektet.

Nobelberget

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitekter AB
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
Nybyggnad av bostadskvarter med 56 lägenheter. Byggnaden består av 8 våningar med källare. Entréplan består av lokaler. BTKon är huvudkonstruktör i detta projekt och projekterar utöver byggnaden intilliggande geokonstruktioner.

Brevik förskola

FÖRSKOLA
Beställare: Lidingö Stad
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Beskrivning:
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola i 2 våningar. Platta på mark, platsgjutna betonginnerväggar och träregelväggar samt pelardäck med stålpelare. BTKon har ansvarat för konstruktioner i trä, betong och stål.

Kv Myntet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: ByggVesta AB
Arkitekt: ÅWL arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 149 hyreslägenheter inklusive kompislägenheter och byggnadens placering är i Göteborg. Huset är 6 våningar högt och ca 100 m långt. Huset belastas med ensidigt jordtryck vilket ställer större krav på stabilitetsanalysen. Grundläggningen kommer att utföras på berg samt pålar och plintar och stommen kommer bestå av Håldäck med tunga ytterväggar med tegelvåning och resterande putsad

Kv Fruängen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Voten arkitekter, Cream arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 72 hyreslägenheter fördelade på 2 huskroppar samt en förskola i ett plan med ett intilliggande miljörum. Byggnadens placering är i Enköping. Husen är 5-6 våningar högt och kommer utföras ”Prisvärd” där stort fokus ligger på att optimera stommen för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Grundläggningen kommer att utföras på pålar med en längd på ca 30-50 m och stommen består av Håldäck med tunga ytterväggar men även delar i lättkonstruktion.

Malten 4

VÅRDBOENDE
Beställare: Skanska
Arkitekt: PE | Arkitektur
Entreprenör: Skanska

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Malten 4 är ett nybyggnadsprojekt innehållande ca 50 st lägenheter. Byggnaden ska certifieras enligt LEED Guld. BTKon är huvudkonstruktör i projektet. Källa bild: PE | Arkitektur

Discus

FLERBOSTADSHUS/KONTOR
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 500 lägenheter precis intill Nacka Forum. Entré till tunnelbana byggnadens bottenvåning. Husen består av både kontor och lägenheter. Projektet har vunnit två priser: World Architecture News Awards och Arcitecture MasterPrize. Höghuset är ca. 38 våningar och 120 meter högt. Det lägre höghuset är ca. 16 våningar. De två tornen knyts samman med två huskroppar på 8 våningar vardera. Projektet kommer bestå av pålgrundläggning, bergsgrundläggning, platsgjuten stomme så som plattbärlag och innerväggar, prefabstomme så som håldäck och tunga ytterväggar och delar med utfackningsväggar. Alltså en härlig blandning mellan det mesta inom konstruktion.

Hagsätra Hubb

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca 130 hyreslägenheter, cykelverkstad, två garagevåningar och biograf precis intill Hagsätra tunnelbana. Huset är 15 våningar (55 m högt) där de sista 6 ”kragar” ut över fasaden. Huset är även beläget bara några meter från spårmitt vilket leder till svårigheter kring schaktning/spontning och olyckslaster. Grundläggningen kommer att utföras på berg och stommen kommer variera mellan Håldäck och plattbärlag med tunga ytterväggar och några utfackningsväggar. Tunga prefabväggerna kommer delvis enbart bestå av 120 tjock betongkonstruktion istället för normalt 150 mm. Vilket att det blir en mer miljövänlig och kostnadseffektiv produkt.

Kapellgärdet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bonava
Arkitekt: White Arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion av 107 bostäder i Uppsala i två byggnader på 7 och 8 våningar. Byggnaderna har båda källarplan och fläktrum på översta våningen. Ena huskroppen har spa/relax-del med takterrass på översta plan samt butikslokaler i bottenplan. Projektet är en fortsättning på två tidigare byggetapper som redan står klara på samma tomt. Innergården med underliggande garage ska anslutas mot tidigare etapper. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

Porsen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bergsundetgruppen AB
Entreprenör: Sizes AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter

Beskrivning:
Kvarteret Porsen består av tre huskroppar i KL-trä och sammanlagt 152 hyresrättslägenheter mellan 1-3 rok. De klimatsmarta husen är helt utformade av moduler som produceras i fabrik och kommer färdiga till site.

Panncentralen

FÖRSKOLA
Beställare: TL Bygg
Entreprenör: TL Bygg

Beskrivning:
Förskola i Sickla, BTKon är prefabkonstruktör, kund är TL Bygg

The Gardens

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 18000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ledvolten

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 5000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ängby Kulle

FLERBOSTADSHUS
Beställare: TB-Gruppen Bostad AB
Entreprenör: Veidekke

Beskrivning:
Bostadsrätter i Knivsta

Rudbeckia

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 40 hyreslägenheter beläget i Uppsala.

VEGA 9

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter samt en garagevåning med parkeringssystem. Taket kommer utföras med prefabricerade takstolar.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KV DOCENTEN

FLERBOSTADSHUS
Beställare: SKB
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
I området rosendal i Uppsala bygger SKB ett bostadshus med TL Bygg AB Uppsala som entreprenör. Huset innehåller 123 lägenheter och är som högst 10 våningar. Mot gaturummet har Mikael Uppling och Fredrik Ekerhult från AIX Arkitekter utformat en mycket vacker tegelfasad.

BARREt

FLERBOSTADSHUS (TRÄ!)
Beställare: I Am Home AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter
Entreprenör: Sizes Works

Beskrivning:
Barret är det första huset som rullar ut från Sizes Works fabrik i Oskarshamn. Projektet är uppdelat på fyra huskroppar; tre flerbostadshus med 8 lägenheter per hus samt en lokal. Husen är utformade efter ett modultänk där stommen i KL-trä tillverkas av Stora Enso som planelement och därefter fraktas till Sizes fabrik där elementen monteras till moduler. Modulerna körs därefter ut till byggrätten där de monteras. BTKon är med från ax till limpa i projektet och har arbetat väldigt nära både beställare, entreprenör och tillverkare. Konceptet som utarbetas tillsammans med Sizes Works bygger på ett industriellt tänkande där effektivisering är ledordet.

sofia södra

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB Arkitekt: HMXW arkitekter Beskrivning: Nyproduktion på Södermalm i Stockholm som omfattar 181 lägenheter på 7-9 våningar.
Byggnaden består av en huskropp med garage/fläktrum och förråd i bottenplan, första och delar av andra våningen ligger under mark och på markplan är tre kommersiella lokaler planerade.
Grundkonstruktion består av både pålar och sulor på berg. Vattentryck beaktas samt rivningsplaner för befintliga grundfundament.

nya gatan

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Urban Design, Kirsh + Dereka Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad

Beskrivning: Projektet består av 181 hyreslägenheter belägen ca. 500 meter från Nacka Forum. Projektering i såväl Ulricehamn som Stockholm.
BTKon är huvudkonstruktörer.

KV MASUGNEN 7

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter Beskrivning: Nybyggnad av bostadskvarter med 262 lägenheter. Byggnaden består av 10 våningar med ovanvarande fläktrum. Källarplanet är utrustat med två skyddsrum. Entréplan består av förskola och lokaler. BTKon är huvudkonstruktör i detta projekt.

THE NEST

KONTOR I ULRIKSDAL​
Beställare: SPG
Arkitekt: BSK Arkitekter
Entreprenör: Box Bygg Beskrivning:

Bikarbonatet 1

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Nordfeldt Development
Entreprenör: Hansson Hus Entreprenad

Beskrivning:
Fem stycken punkthus som är belägna i Hägersten. Husen har en unik takform som varit spännande att projektera. I systemhandlingen projekterade vi fram ett underlag till kommande leverantör av den prefabricerade stommen. Under Bygghandlingsprojekteringen detaljprojekterar vi grund och takkonstruktion.

SVINNINGE – SVARTGARNSHÖJDEN​

ENFAMILJSHUS I ÅKERSBERGA
Beställare: Resona Utveckling
Arkitekt:
Entreprenör: Resona Entreprenad AB

Beskrivning:
16 villor i Åkersberga. Prefabricerad betongstomme

STAVEN​

FLERBOSTADSHUS I KL-TRÄ
Beställare: BTH Bygg AB
Arkitekt: Kod Arkitekter

Beskrivning:
Under arbete

Flatås alléer

HYRESRÄTTSLÄGENHETER
Beställare: H2 Entreprenad
Arkitekt: VOTEN Arkitektur

Beskrivning:
Projektet består av två huskroppar med totalt 194 lägenheter, underliggande garage, trygghetsboende och integrerad förskola.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KALLHÄLL​

VÅRDBOENDE
Beställare: Svenska Stadsbyggen AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Skanska Sverige

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Kallhäll är ett nybyggnadsprojekt innehållande 54 vårdlägenheter för Järfälla kommun. Byggnaden är en trevåningsbyggnad med en indragen våning på plan fyra. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

VEGA 10​

HYRESRÄTTER I HANINGE
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter med två garagevåningar med parkeringssystem samt en matbutik. Jordtryck varierar från 0-7 m. Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar. BTKon är huvudkonstruktörer.

KARNEOLEN

FLERBOSTADSHUS
Beställare: StockholmsHem Arkitekt: Larsson Arkitekter Entreprenör: NCC Sverige AB Beskrivning:
Karneolen är en del av konceptet Stockholmshusen. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Byggnaderna varieras utifrån ett grundkoncept där byggandet föredragsvis sker på platt eller kuperad mark. Karneolen är det första lamellhus som byggs enligt konceptet. Stommen består av platsgjutna väggar i hela huset och ett prefabricerat plattbärlag med övergjutning. Ytterväggarnas utfackningselement innehåller integrerade bärande stålpelare. BTKon är huvud/samordnande konstruktör i projektet. Vi projekterar såväl System- som Bygghandling.
VILL NI VETA MERA?

HÖR AV ER TILL OSS