btkon

PROJEKT

VÅRA PROJEKT

konstruktioner

Alla våra projekt är kostnadseffektiva lösningar som levereras i rätt tid med rätt kvalitet.

Kv Myntet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: ByggVesta AB
Arkitekt: ÅWL arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 149 hyreslägenheter inklusive kompislägenheter och byggnadens placering är i Göteborg.
Huset är 6 våningar högt och ca 100 m långt. Huset belastas med ensidigt jordtryck vilket ställer större krav på stabilitetsanalysen.
Grundläggningen kommer att utföras på berg samt pålar och plintar och stommen kommer bestå av Håldäck med tunga ytterväggar med tegelvåning och resterande putsad

Kv Fruängen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Voten arkitekter, Cream arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca. 72 hyreslägenheter fördelade på 2 huskroppar samt en förskola i ett plan med ett intilliggande miljörum. Byggnadens placering är i Enköping.
Husen är 5-6 våningar högt och kommer utföras ”Prisvärd” där stort fokus ligger på att optimera stommen för att få så liten miljöpåverkan som möjligt.
Grundläggningen kommer att utföras på pålar med en längd på ca 30-50 m och stommen består av Håldäck med tunga ytterväggar men även delar i lättkonstruktion.

Malten 4

VÅRDBOENDE
Beställare: Skanska
Arkitekt: PE | Arkitektur
Entreprenör: Skanska

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Malten 4 är ett nybyggnadsprojekt innehållande ca 50 st lägenheter. Byggnaden ska certifieras enligt LEED Guld. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.
Källa bild: PE | Arkitektur

Discus

FLERBOSTADSHUS/KONTOR
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 500 lägenheter precis intill Nacka Forum. Entré till tunnelbana byggnadens bottenvåning. Husen består av både kontor och lägenheter.
Projektet har vunnit två priser: World Architecture News Awards och Arcitecture MasterPrize.
Höghuset är ca. 38 våningar och 120 meter högt. Det lägre höghuset är ca. 16 våningar. De två tornen knyts samman med två huskroppar på 8 våningar vardera.

Projektet kommer bestå av pålgrundläggning, bergsgrundläggning, platsgjuten stomme så som plattbärlag och innerväggar, prefabstomme så som håldäck och tunga ytterväggar och delar med utfackningsväggar.
Alltså en härlig blandning mellan det mesta inom konstruktion.

Hagsätra Hubb

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av ca 130 hyreslägenheter, cykelverkstad, två garagevåningar och biograf precis intill Hagsätra tunnelbana.

Huset är 15 våningar (55 m högt) där de sista 6 ”kragar” ut över fasaden. Huset är även beläget bara några meter från spårmitt vilket leder till svårigheter kring schaktning/spontning och olyckslaster.

Grundläggningen kommer att utföras på berg och stommen kommer variera mellan Håldäck och plattbärlag med tunga ytterväggar och några utfackningsväggar.
Tunga prefabväggerna kommer delvis enbart bestå av 120 tjock betongkonstruktion istället för normalt 150 mm. Vilket att det blir en mer miljövänlig och kostnadseffektiv produkt.

Kapellgärdet

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bonava
Arkitekt: White Arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion av 107 bostäder i Uppsala i två byggnader på 7 och 8 våningar. Byggnaderna har båda källarplan och fläktrum på översta våningen. Ena huskroppen har spa/relax-del med takterrass på översta plan samt butikslokaler i bottenplan. Projektet är en fortsättning på två tidigare byggetapper som redan står klara på samma tomt. Innergården med underliggande garage ska anslutas mot tidigare etapper. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

Porsen

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Bergsundetgruppen AB
Entreprenör: Sizes AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter

Beskrivning:
Kvarteret Porsen består av tre huskroppar i KL-trä och sammanlagt 152 hyresrättslägenheter mellan 1-3 rok. De klimatsmarta husen är helt utformade av moduler som produceras i fabrik och kommer färdiga till site.

Panncentralen

FÖRSKOLA
Beställare: TL Bygg
Entreprenör: TL Bygg

Beskrivning:
Förskola i Sickla, BTKon är prefabkonstruktör, kund är TL Bygg

The Gardens

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 18000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ledvolten

KONTOR
Beställare: PEAB AB
Entreprenör: PEAB AB

Beskrivning:
Kontor i Ulriksdal, ca. 5000 m2, BTKon är huvudkonstruktör, kund är PEAB

Ängby Kulle

FLERBOSTADSHUS
Beställare: TB-Gruppen Bostad AB
Entreprenör: Veidekke

Beskrivning:
Bostadsrätter i Knivsta

Rudbeckia

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter AB
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad AB

Beskrivning:
Projektet består av 40 hyreslägenheter beläget i Uppsala.

VEGA 9

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter samt en garagevåning med parkeringssystem. Taket kommer utföras med prefabricerade takstolar.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KV DOCENTEN

FLERBOSTADSHUS
Beställare: SKB
Arkitekt: AIX Arkitekter
Entreprenör: TL Bygg AB

Beskrivning:
I området rosendal i Uppsala bygger SKB ett bostadshus med TL Bygg AB Uppsala som entreprenör. Huset innehåller 123 lägenheter och är som högst 10 våningar.
Mot gaturummet har Mikael Uppling och Fredrik Ekerhult från AIX Arkitekter utformat en mycket vacker tegelfasad.

BARREt

FLERBOSTADSHUS (TRÄ!)
Beställare: I Am Home AB
Arkitekt: ES/A Arkitekter
Entreprenör: Sizes Works

Beskrivning:
Barret är det första huset som rullar ut från Sizes Works fabrik i Oskarshamn. Projektet är uppdelat på fyra huskroppar; tre flerbostadshus med 8 lägenheter per hus samt en lokal.
Husen är utformade efter ett modultänk där stommen i KL-trä tillverkas av Stora Enso som planelement och därefter fraktas till Sizes fabrik där elementen monteras till moduler. Modulerna körs därefter ut till byggrätten där de monteras. BTKon är med från ax till limpa i projektet och har arbetat väldigt nära både beställare, entreprenör och tillverkare.
Konceptet som utarbetas tillsammans med Sizes Works bygger på ett industriellt tänkande där effektivisering är ledordet.

kiwin

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB
Arkitekt: HMXW arkitekter

Beskrivning:
Nyproduktion på Södermalm i Stockholm som omfattar 181 lägenheter på 7-9 våningar.
Byggnaden består av en huskropp med garage/fläktrum och förråd i bottenplan, första och delar av andra våningen ligger under mark och på markplan är tre kommersiella lokaler planerade.
Grundkonstruktion består av både pålar och sulor på berg. Vattentryck beaktas samt rivningsplaner för befintliga grundfundament.

nya gatan

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Sveafastigheter Bostad
Arkitekt: Urban Design, Kirsh + Dereka Arkitekter
Entreprenör: H2 Entreprenad

Beskrivning:
Projektet består av 181 hyreslägenheter belägen ca. 500 meter från Nacka Forum. Projektering i såväl Ulricehamn som Stockholm.
BTKon är huvudkonstruktörer.

KV MASUGNEN 7

FLERBOSTADSHUS
Beställare: JM AB
Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter

Beskrivning:
Nybyggnad av bostadskvarter med 262 lägenheter. Byggnaden består av 10 våningar med ovanvarande fläktrum. Källarplanet är utrustat med två skyddsrum. Entréplan består av förskola och lokaler. BTKon är huvudkonstruktör i detta projekt.

THE NEST

KONTOR I ULRIKSDAL​
Beställare: SPG
Arkitekt: BSK Arkitekter
Entreprenör: Box Bygg

Beskrivning:

Bikarbonatet 1

FLERBOSTADSHUS
Beställare: Nordfeldt Development
Entreprenör: Hansson Hus Entreprenad

Beskrivning:
Fem stycken punkthus som är belägna i Hägersten. Husen har en unik takform som varit spännande att projektera. I systemhandlingen projekterade vi fram ett underlag till kommande leverantör av den prefabricerade stommen. Under Bygghandlingsprojekteringen detaljprojekterar vi grund och takkonstruktion.

SVINNINGE – SVARTGARNSHÖJDEN​

ENFAMILJSHUS I ÅKERSBERGA
Beställare: Resona Utveckling
Arkitekt:
Entreprenör: Resona Entreprenad AB

Beskrivning:
16 villor i Åkersberga. Prefabricerad betongstomme

STAVEN​

FLERBOSTADSHUS I KL-TRÄ
Beställare: BTH Bygg AB
Arkitekt: Kod Arkitekter

Beskrivning:
Under arbete

Flatås alléer

HYRESRÄTTSLÄGENHETER
Beställare: H2 Entreprenad
Arkitekt: VOTEN Arkitektur

Beskrivning:
Projektet består av två huskroppar med totalt 194 lägenheter, underliggande garage, trygghetsboende och integrerad förskola.
Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.

KALLHÄLL​

VÅRDBOENDE
Beställare: Svenska Stadsbyggen AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Skanska Sverige

Beskrivning:
Vård- och omsorgsboende Kallhäll är ett nybyggnadsprojekt innehållande 54 vårdlägenheter för Järfälla kommun. Byggnaden är en trevåningsbyggnad med en indragen våning på plan fyra. BTKon är huvudkonstruktör i projektet.

VEGA 10​

HYRESRÄTTER I HANINGE
Beställare: Box Bygg
Arkitekt: BSK Arkitekter

Beskrivning:
Projektet består av hyreslägenheter med två garagevåningar med parkeringssystem samt en matbutik.
Jordtryck varierar från 0-7 m. Byggnadens grundläggning utförs med betongsulor på packad sprängsten, stålpålar och betongpålar.
BTKon är huvudkonstruktörer.

KARNEOLEN

FLERBOSTADSHUS
Beställare: StockholmsHem
Arkitekt: Larsson Arkitekter
Entreprenör: NCC Sverige AB

Beskrivning:
Karneolen är en del av konceptet Stockholmshusen. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Byggnaderna varieras utifrån ett grundkoncept där byggandet föredragsvis sker på platt eller kuperad mark.
Karneolen är det första lamellhus som byggs enligt konceptet. Stommen består av platsgjutna väggar i hela huset och ett prefabricerat plattbärlag med övergjutning. Ytterväggarnas utfackningselement innehåller integrerade bärande stålpelare.
BTKon är huvud/samordnande konstruktör i projektet. Vi projekterar såväl System- som Bygghandling.
VILL NI VETA MERA?

HÖR AV ER TILL OSS